PN-G-44200:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Górnictwo -- Oznaczanie metanonośności w pokładach węgla kamiennego -- Metoda zwiercinowa

Zakres

W niniejszej normie określono metodę zwiercinową oznaczania metanonośności w pokładach węgla kamiennego.
Niniejsza norma ma zastosowanie do oznaczania metanonośności pokładów węgla w drążonych i istniejących podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz pokładów, na które natrafiono podczas drążenia nowych wyrobisk (szybów, szybików, wyrobisk korytarzowych).

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-44200:2013-10 - wersja polska
Tytuł Górnictwo -- Oznaczanie metanonośności w pokładach węgla kamiennego -- Metoda zwiercinowa
Data publikacji 04-10-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.20