PN-G-11011:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Górnictwo -- Materiały do podsadzki zestalanej i doszczelniania zrobów -- Wymagania i badania

Zakres

Podano 19 definicji. Określono wymagania dotyczące materiałów oraz ich mieszanin, a także wymagania dotyczące zestalonego masywu podsadzki i materiału doszczelniającego zroby. Przedstawiono sposób przeprowadzania oznaczań parametrów ww materiałów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-11011:1998 - wersja polska
Tytuł Górnictwo -- Materiały do podsadzki zestalanej i doszczelniania zrobów -- Wymagania i badania
Data publikacji 11-08-1998
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 221, Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
ICS 73.020