PN-EN 14227-4:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

Zakres

Norma określa popioły krzemianowe i wapienne używane do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, do budowy dróg, płyt lotniskowych i innych terenów komunikacyjnych. Norma odnosi się do popiołów otrzymanych w wyniku spalenia miału węglowego lub węgla brunatnego w zakładach energetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14227-4:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
Data publikacji 30-10-2013
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14227-4:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14227-4:2005 - wersja francuska, PN-EN 14227-4:2005 - wersja angielska
ICS 93.080.20