PN-EN 14227-3:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi

Zakres

Norma określa mieszanki na popiołach lotnych, używane do budowy dróg, płyt lotniskowych i innych terenów komunikacyjnych oraz określa wymagania dla składników mieszanek, składu i klasyfikacji laboratoryjnie wykonywanych. Norma odnosi się do popiołów krzemianowych i wapiennych zgodnie z EN 14227-4. Jeśli popioły zawierają cement zgodnie z EN 197-1lub drogowe lepiszcze hydrauliczne zgodnie z prEN 13282-1 i -2, wtedy należy odnosić się odpowiednio do norm EN 14227-1i EN 14227-5

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14227-3:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi
Data publikacji 30-10-2013
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14227-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14227-3:2007 - wersja polska
ICS 93.080.20