PN-EN 14227-15:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, skład i klasyfikację laboratoryjną gruntów stabilizowanych hydraulicznie, stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje grunty stabilizowane z wykorzystaniem jednego lub kombinacji kilku składników jak: cement, popiół lotny, spoiwo hydrauliczne, wapno lub żużel wielkopiecowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14227-15:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie
Data publikacji 22-12-2015
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14227-15:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14227-14:2006 - wersja francuska, PN-EN 14227-14:2006 - wersja angielska, PN-EN 14227-11:2006 - wersja angielska, PN-EN 14227-12:2006 - wersja angielska, PN-EN 14227-13:2006 - wersja angielska, PN-EN 14227-10:2006 - wersja angielska
ICS 93.080.20