PN-G-43001:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Górnictwo -- Lutnie wentylacyjne -- Wymagania podstawowe

Zakres

Podano wymagania podstawowe dla lutni wentylacyjnych służących do lokalnego przewietrzania wyrobisk górniczych dotyczące: materiałów, konstrukcji, wymiarów, połączeń oraz zabudowy lutni w wyrobiskach górniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-43001:1999 - wersja polska
Tytuł Górnictwo -- Lutnie wentylacyjne -- Wymagania podstawowe
Data publikacji 30-12-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-43001:1959 - wersja polska, PN-G-43021:1973 - wersja polska, PN-G-43022:1967 - wersja polska, PN-G-43023:1973 - wersja polska
ICS 73.100.20