PN-G-05024:1999 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Górnictwo -- Przewietrzanie podziemnych wyrobisk górniczych -- Wytyczne obliczania niezbędnej ilości powietrza

Zakres

Określono zasady obliczania i sprawdzania obliczeń niezbędnej ilości powietrza w kopalniach głębinowych. Podano 9 wzorów dotyczących obliczania niezbędnej ilości powietrza, zamieszczono 2 tabele i 2 nomogramy. Do normy dołączono sposób obliczania niezbędnej ilości powietrza w kopalni na przykładzie konkretnej kopalni

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-05024:1999 - wersja polska
Tytuł Górnictwo -- Przewietrzanie podziemnych wyrobisk górniczych -- Wytyczne obliczania niezbędnej ilości powietrza
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 73.020