PN-G-44100:1996 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Górnictwo -- Rurociągi odmetanowania

Zakres

Normą objęto rurociągi odmetanowania stosowane w kopalniach węgla kamiennego oraz w otworach wierconych z powierzchni służących do odmetanowania górotworu. Podano wymagania dotyczące średnicy i grubości ścianki rurociągu, materiałów elementów rurociągu, rodzaju połączeń, urządzeń pomocniczych i pomiarowych, szczelności rurociągu, zabezpieczenia przed korozją, oznakowania oraz usytuowania i umocowania rurociągu. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-44100:1996 - wersja polska
Tytuł Górnictwo -- Rurociągi odmetanowania
Data publikacji 30-10-1996
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.20