PN-EN 14591-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

Zakres

Opisano wymagania dotyczące zapór przeciwwybuchowych, używanych jako ochrona przed propagacją płomieni w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem mieszanek gazowo-powietrznych, pyłowo-powietrznych i mieszanych. Przedstawiono metody badań sprawdzających wymagania robocze oraz ustalających warunki ich bezpiecznego stosowania. Opisano systemy aktywne i pasywne. Ponadto przedstawiono zalecane metody projektowania i stosowania zapór przeciwwybuchowych w zakładach górniczych, a także wymagania dotyczące ich instalacji i utrzymania

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14591-2:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne
Data publikacji 25-06-2009
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN 14591-2:2007 [IDT], EN 14591-2:2007/AC:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 14591-2:2007 - wersja angielska
ICS 13.230, 73.100.99