PN-G-04037:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym

Zakres

Podano osiem definicji. Opisano pobieranie próbek oraz dwie metody oznaczania zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym: metodę spalania i metodę radiometryczną

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-04037:1998 - wersja polska
Tytuł Zabezpieczenia przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 13.230, 73.020