PN-G-04036:1997 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie intensywności osiadania pyłu

Zakres

Podano definicję intensywności osiadania pyłu. Opisano metodę oznaczania intensywności osiadania pyłu. Podano wzór do obliczania intensywności osiadania pyłu węglowego. Określono, w jakich odstępach czasu należy przeprowadzać pomiary kontrolne

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-04036:1997 - wersja polska
Tytuł Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie intensywności osiadania pyłu
Data publikacji 17-10-1997
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 13.220.40, 73.020