PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie mętności -- Część 1: Metody ilościowe

Zakres

W niniejszej części ISO 7027 opisano dwie metody ilościowe oznaczania mętności wody z zastosowaniem mętnościomierzy optycznych i nefelometrów: a) nefelometria, metoda pomiaru promieniowania rozproszonego, mająca zastosowanie do wody o niskiej mętności (na przykład woda pitna); b) turbidymetria, metoda pomiaru osłabienia strumienia promieniowania, bardziej odpowiednia do wód o dużej mętności (na przykład ścieki lub inne zanieczyszczone wody). Mętność mierzoną pierwszą metodą wyraża się w nefelometrycznych jednostkach mętności (NTU). Wyniki na ogół zawarte są pomiędzy < 0,05 NTU i 400 NTU. W zależności od konstrukcji przyrządu pomiarowego, metoda może być stosowana również do wód o większej mętności. Jednostki NTU oraz formazynowe jednostki nefelometryczne (FNU) są równoważne. Mętność mierzoną drugą metodą wyraża się w formazynowych jednostkach osłabienia (FAU), wyniki na ogół zawarte są pomiędzy 40 FAU i 4 000 FAU.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie mętności -- Część 1: Metody ilościowe
Data publikacji 27-09-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 7027-1:2016 [IDT], ISO 7027-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7027:2003 - wersja polska
ICS 13.060.60