PN-G-04036:2023-04 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie intensywności osiadania pyłu węglowego

Zakres

W niniejszej normie określono metodę oznaczania intensywności osiadania pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego oraz w pomieszczeniach zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04036:2023-04 - wersja polska
Tytuł Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie intensywności osiadania pyłu węglowego
Data publikacji 11-04-2023
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-04036:1997 - wersja polska
ICS 13.220.40, 73.020