PN-EN ISO 18134-1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Część 1: Metoda referencyjna

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę oznaczania zawartości wilgoci całkowitej w próbce do badań z biopaliw stałych poprzez suszenie w suszarce, która może być stosowana kiedy konieczna jest wysoka precyzja oznaczania zawartości wilgoci. Metoda opisana w niniejszym dokumencie odnosi się do wszystkich biopaliw stałych. Zawartość wilgoci w biopaliwach stałych (w stanie roboczym) jest zawsze podawana w odniesieniu do całkowitej masy próbki do badań (w stanie mokrym).
UWAGA Materiały z biomasy mogą zawierać niewielkie ilości lotnych związków organicznych (VOC), które mogą odparowywać podczas oznaczania zawartości wilgoci przez suszenie w piecu. Uwalnianie takich związków jest dość małe w stosunku do całkowitej zawartości wilgoci określonej tą metodą i jest pomijane w tym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18134-1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Część 1: Metoda referencyjna
Data publikacji 27-02-2023
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18134-1:2022 [IDT], ISO 18134-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18134-1:2015-11 - wersja angielska, PN-EN ISO 18134-1:2015-11 - wersja polska
ICS 27.190, 75.160.40