PN-EN ISO 21646:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Stałe paliwa wtórne -- Przygotowanie próbki

Zakres

Niniejszy dokument określa metody przygotowania próbki, aby zapewnić reprezentatywność próbek w trakcie wszystkich procedur przygotowania próbek do analizy ogólnej. Odpowiednie porcje do badań można pobrać z próbek laboratoryjnych lub do analizy ogólnej i wykorzystać do analizy zgodnie z ustalonymi wymaganiami określonymi w odpowiednich procedurach analitycznych.
Niniejszy dokument określa prawidłową kolejność przygotowania próbki, która ma być zastosowana do:
a) próbki złożonej, w celu przygotowania próbki laboratoryjnej (z uwzględnieniem dużych kawałków stałego paliwa wtórnego);
b) każdego etapu pobierania podpróbek w całym programie badań;
c) próbki laboratoryjnej w celu uzyskania odpowiednich porcji do badań;
d) zapewnienia reprezentatywności porcji do badań, które zostały pobrane zgodnie z planem przygotowania próbki, przed analizą fizyczną i/lub chemiczną (np. ekstrakcja, roztwarzanie i/lub oznaczenia analityczne).
Metody opisane w niniejszym dokumencie można wykorzystać do przygotowania próbek, na przykład, gdy w próbkach mają być oznaczane: gęstość nasypowa, zawartość biomasy, wytrzymałość mechaniczna, składu ziarnowego, zawartość wilgoci, popiołu, topliwość popiołu, wartość opałowa, skład chemiczny, zanieczyszczenia i właściwości samonagrzewania. Metody te nie są przeznaczone do stosowania dla bardzo dużych próbek wymaganych do badania właściwości zawisania.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21646:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Stałe paliwa wtórne -- Przygotowanie próbki
Data publikacji 04-11-2022
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 21646:2022 [IDT], ISO 21646:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15413:2011 - wersja angielska, PN-EN 15443:2011 - wersja angielska
ICS 75.160.10