PN-EN ISO 21660-3:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę oznaczania wilgoci w ogólnej próbce do analizy ogólnej za pomocą suszenia próbki w suszarce. Niniejsza metoda jest odpowiednia dla próbek do analizy ogólnej zgodnie z CEN / TS 15414-1. Ma zastosowanie do wszystkich stałych paliw wtórnych.
Jeśli stałe paliwa wtórne zawierają duże ilości frakcji olejowych, zalecana jest metoda Karla Fischera (na przykład ISO 760). W innym przypadku zalecana jest niższa temperatura (np. 50 ° C ± 10 ° C) i dłuższy czas suszenia do uzyskania stałej masy.
UWAGA Termin zawartość wilgoci w przypadku materiałów z odzysku (wtórnych) może wprowadzać w błąd, ponieważ stałe materiały z odzysku (wtórne), np. biomasa, często zawiera różne ilości lotnych związków (ekstraktów), które mogą odparować podczas oznaczania zawartości wilgoci w próbce do analizy ogólnej poprzez suszenie w suszarce.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21660-3:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej
Data publikacji 24-08-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 21660-3:2021 [IDT], ISO 21660-3:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15414-3:2011 - wersja angielska
ICS 75.160.10