PN-G-53031:1969 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-02031:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych normalnośrednicowych kielichowych

Zakres

Przedmiotem normy są sprawdziany do gwintów
wg PN-63/G-02031,przeznaczonych do sprawdzania gwintów rur okładzinowych bez szwu kielichowych wg BN-75/0648-60,stosowanych w wiertnictwie.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-53031:1969 - wersja polska
Tytuł Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych normalnośrednicowych kielichowych
Data publikacji 20-02-1969
Data wycofania 07-01-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
Zastępuje PN-G-53031:1966 - wersja polska
ICS 21.040.01, 73.020
Zastąpiona przez PN-G-02031:1999 - wersja polska