PN-G-02031:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wiercenia hydrogeologiczne -- Gwinty rur okładzinowych i sprawdziany

Zakres

Podano wymagania dotyczące gwintów rur okładzinowych stosowanych w wierceniach hydrogeologicznych: powierzchni gwintu, wymiarów zarysu gwintu, wymiarów połączeń gwintowych i dociągu gwintu. Podano wymagania dotyczące sprawdzianów gwintów: kompletowania, powierzchni gwintu, wymiarów zarysu gwintu, wymiarów sprawdzianu, materiału i dopuszczalnego zużycia

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02031:1999 - wersja polska
Tytuł Wiercenia hydrogeologiczne -- Gwinty rur okładzinowych i sprawdziany
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 09-07-2008
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
Zastępuje PN-G-02031:1968 - wersja polska, PN-G-53031:1969 - wersja polska
ICS 21.040.01, 73.020