PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla następujących typów urządzeń:
1) niespecyficznych urządzeń SRD obejmujących urządzenia alarmowe, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia telemetryczne, urządzenia do transmisji danych itd.;
2) urządzeń do identyfikacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RFID);
3) urządzeń do radiolokalizacji, w tym urządzeń do wykrywania położenia, ruchu i ostrzegania. Wymienione typy urządzeń są zdolne do działania wewnątrz zakresu od 1 GHz do 40 GHz w przeznaczonych pasmach częstotliwości podanych w tablicy 1: 1) z wyjściowym łączem RF połączonym z anteną dedykowaną albo z anteną zintegrowaną; 2) z wszystkimi typami modulacji; 3) z głosem lub bez głosu.
W Tablicy 1 przedstawiono listę pasm częstotliwości przyznanych decyzjami Komisji Europejskiej dla urządzeń bliskiego zasięgu [i.5], i Zaleceniem CEPT/ERC/REC 70-03 [i.2] wg stanu znanego w dniu publikacji niniejszego dokumentu.
Tablica 1 Dozwolone pasma częstotliwości dla urządzeń SRD wewnątrz zakresu od 1 GHz do 40 GHz (transmisja i odbiór).
2 400 MHz do 2 483,5 MHz - niespecyficzne urządzenia bliskiego zasięgu,
2 400 MHz do 2 483,5 MHz - urządzenia radiolokacyjne,
2 446 MHz do 2 454 MHz(a) - urządzenia do identyfikacji radiowej (RFID)- patrz Załącznik G,
2 446 MHz do 2 454 MHz(B) - urządzenia do identyfikacji radiowej (RFID) - patrz Załącznik G.
5 725 MHz do 5 875 MHz - niespecyficzne urządzenia bliskiego zasięgu,
9 200 MHz do 9 500 MHz - urządzenia radiolokacyjne,
9 500 MHz do 9 975 MHz - urządzenia radiolokacyjne,
10,5 GHz do 10,6 GHz - urządzenia radiolokacyjne,
13,46 GHz do 14,0 GHz Urządzenia radiolokacyjne,
17,1 GHz do 17,3 GHz - urządzenia radiolokacyjne-patrz Załącznik I,
24,00 GHz do 24,25 GHz - niespecyficzne urządzenia bliskiego zasięgu i urządzenia radiolokacyjne.
UWAGA (a) i (b) odnoszą się do dwóch rożnych poziomów mocy przy tym samym paśmie częstotliwości.
UWAGA 1:Należy odnotować, że nie wszystkie przeznaczone pasma podane w tablicy 1 są wdrożone we wszystkich krajach europejskich
Załącznik B przedstawia przegląd radiowych interfejsów , które są zharmonizowane w krajach Unii Europejskiej.
Załącznik C przedstawia przegląd krajowych radiowych interfejsów niezharmonizowanych w UE w dniu publikacji .
. UWAGA 2: Należy też odnotować, że inne pasma częstotliwości mogą być dostępne w danym kraju wewnątrz zakresu częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz. objętego niniejszym dokumentem. Porównaj decyzje Komisji Europejskiej dla urządzeń bliskiego zasięgu [i.5], i Zalecenie CEPT/ERC/REC 70-03 [i.2] i wdrożenia poprzez krajowe interfejsy (NRI) i dodatkowe odnośne NRI.
UWAGA 3: W odniesieniu do parametrów niezharmonizowanych, administracje krajowe mogą nakładać pewne warunki takie jak typ modulacji, częstotliwość, odstępy międzykanałowe, maksymalna moc promieniowana nadajnika, cykl pracy, włączenie opcji automatycznego odcięcia transmisji, jako warunku wydania indywidualnego zezwolenia na użycie widma albo ogólnego upoważnienia , albo jako warunku zwolnienia od licencji , jak to jest w większości przypadków stosowania SRD. Niniejszy dokument obejmuje stacje stacjonarne, stacje ruchome i przenośne. Nie są objęte niniejszym dokumentem zastosowania wykorzystujące technikę ultra szerokopasmową (UWB).
UWAGA: : Związek pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE[i.6] jest podany w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01