PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla następujących typów urządzeń: 1) niespecyficznych urządzeń SRD obejmujących urządzenia alarmowe, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia telemetryczne, urządzenia do transmisji danych itd.; 2) urządzeń do identyfikacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RFID); 3) urządzeń do radiolokalizacji, w tym urządzeń do wykrywania położenia, ruchu i ostrzegania. Wymienione typy urządzeń są zdolne do działania wewnątrz zakresu od 1 GHz do 40 GHz w przeznaczonych pasmach częstotliwości podanych w tablicy 1: 1) z wyjściowym łączem RF połączonym z anteną dedykowaną albo z anteną zintegrowaną; 2) z wszystkimi typami modulacji; 3) z głosem lub bez głosu. W Tablicy 1 przedstawiono listę pasm częstotliwości przyznanych decyzjami Komisji Europejskiej dla urządzeń bliskiego zasięgu [i.5], i Zaleceniem CEPT/ERC/REC 70-03 [i.2] wg stanu znanego w dniu publikacji niniejszego dokumentu Tablica 1 Dozwolone pasma częstotliwości dla urządzeń SRD wewnątrz zakresu od 1 GHz do 40 GHz (transmisja i odbiór). Pasmo częstotliwości Zastosowanie od 2 400 MHz do 2 483,5 MHz Nieokreślone urządzenia bliskiego zasięgu od 2 400 MHz do 2 483,5 MHz Urządzenia radiolokacyjne (a) od 2 446 MHz doo 2 454 MHz Urządzenia identyfikacji radiowej (RFID) (b) od 2 446 MHz do 2 454 MHz Urządzenia identyfikacji radiowej (RFID) od 5 725 MHz do 5 875 MHz Nieokreślone urządzenia bliskiego zasięgu od 9 200 MHz do 9 500 MHz Urządzenia radiolokacyjne od 9 500 MHz do 9 975 MHz Urządzenia radiolokacyjne od 10,5 GHz do 10,6 GHz Urządzenia radiolokacyjne od 13,46 GHz do 14,0 GHz Urządzenia radiolokacyjne od 17,1 GHz do 17,3 GHz Urządzenia radiolokacyjne od 4,00 GHz do 24,25 GHz Nieokreślone urządzenia bliskiego zasięgu i urządzenia radiolokacyjne UWAGA (a) i (b) odnoszą się do dwóch rożnych poziomów mocy przy tym samym paśmie częstotliwości UWAGA 1:Należy odnotować , że tablica 1 przedstawia najszerszy stan wdrożenia wewnątrz krajów Unii Europejskiej [i.5] i krajów CEPT [i.2], ale nie należy zakładać , że wszystkie przeznaczone pasma są dostępne we wszystkich krajach. UWAGA 2: Należy też odnotować, że inne pasma częstotliwości mogą być dostępne w danym kraju wewnątrz zakresu częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz. objętego niniejszym dokumentem. Porównaj decyzje Komisji Europejskiej dla urządzeń bliskiego zasięgu [i.5], i Zalecenie CEPT/ERC/REC 70-03 [i.2] i wdrożenia poprzez krajowe interfejsy (NRI) i dodatkowe odnośne NRI. UWAGA 3: W odniesieniu do parametrów niezharmonizowanych, administracje krajowe mogą nakładać pewne warunki takie jak typ modulacji, częstotliwość, odstępy międzykanałowe, maksymalna moc promieniowana nadajnika, cykl pracy, włączenie opcji automatycznego odcięcia transmisji, jako warunku wydania indywidualnego zezwolenia na użycie widma albo ogólnego upoważnienia , albo jako warunku zwolnienia od licencji , jak to jest w większości przypadków stosowania SRD. Niniejszy dokument obejmuje stacje stacjonarne, stacje ruchome i przenośne. Nie są objęte niniejszym dokumentem zastosowania wykorzystujące technikę ultra szerokopasmową (UWB). Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania określone w artykule 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.6] pod warunkami podanymi w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 04-10-2017
Data wycofania 24-12-2018
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012 - wersja polska, PN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2011 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12 - wersja angielska