PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy głównie następujących rodzajów urządzeń bliskiego zasięgu: 1) Grupy urządzeń bliskiego zasięgu takich jak urządzeń alarmowych, urządzeń zdalnego sterowania, urządzeń telemetrycznych, inych urządzeń do transmisji danych itd.; 2) Identyfikacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RFID); 3) Radiookreślających, w tym urządzeń wykrywających położenie, ruch i ostrzegawczych. Powyższe rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować w dozwolonych pasmach częstotliwości zakresu od 1 GHz do 40 GHz jak przedstawiono w Tablicy 1: - zarówno wyposażone w wyjściowe gniazdo sygnału o częstotliwości radiowej (RF) i dedykowaną antenę, jak i w antenę zintegrowaną; - ze wszystkimi rodzajami modulacji; - z głosem lub bez. W Tablicy 1 przedstawiono listę pasm częstotliwości przyznanych decyzjami Komisji Europejskiej dla urządzeń bliskiego zasięgu i [i.6], [i.7], [i.8] i Zaleceniem CEPT/ERC/REC 70-03 [i.3] znaną w dniu publikacji niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument obejmuje stacje stacjonarne, stacje ruchome i stacje przenośne. Niniejszy dokument nie obejmuje zastosowań wykorzystujących technikę ultra szerokopasmową (UWB). W niniejszym dokumencie nie wymaga się wykonywania pomiarów emisji promieniowanych poniżej 25 MHz. Celem niniejszego dokumentu jest spełnienie postanowień artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/WE [i.2] (Dyrektywa R&TTE). Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń radiowych, dla których są stosowane specjalne zharmonizowane EN i jako takie mogą określać dodatkowe wymagania EN właściwe dla domniemania zgodności z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE [i.2]

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 02-05-2012
Data wycofania 04-10-2017
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2011 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska