PN-EN ISO/IEC 17024:2012 - wersja niemiecka

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób

Zakres

W niniejszej normie podano wymagania dotyczące jednostki certyfikującej osoby względem określonych wymagań, łącznie z opracowywaniem i utrzymywaniem programu certyfikacji osób. UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu, termin jednostka(-i) certyfikująca (-e) jest stosowany w miejsce pełnego terminu "jednostka(-i) certyfikująca(-e) osoby"

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17024:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób
Data publikacji 08-10-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17024:2012 [IDT], ISO/IEC 17024:2012 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17024:2004 - wersja polska
ICS 03.120.20