PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-16:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów

Zakres

Podano wytyczne dotyczące pobierania próbek wody, wstępnej obróbki oraz wykonywania badań i oszacowania wyników biotestów do oceny jakości wody. Normy tej nie stosuje się do badań bakteriologicznych wody

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów
Data publikacji 03-12-2004
Data wycofania 25-07-2017
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-16:1998 [IDT], ISO 5667-16:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5667-16:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-16:2017-07 - wersja angielska