PN-EN ISO 5667-16:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów

Zakres

Podano wytyczne dotyczące pobierania próbek wody, wstępnej obróbki oraz wykonywania badań i oszacowania wyników biotestów do oceny jakości wody. Normy tej nie stosuje się do badań bakteriologicznych wody

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-16:2002 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 03-12-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-16:1998 [IDT]
ICS 13.060.10, 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska