PN-EN ISO 5167-6:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 6: Przepływomierze klinowe

Zakres

Niniejszy dokument określa kształt geometryczny oraz metodę stosowania (instalację i warunki eksploatacji) przepływomierzy klinowych wbudowanych w całkowicie wypełniony rurociąg dla wyznaczenia wartości strumienia płynu w rurociągu.
UWAGA 1 Ponieważ wartość niepewności niewywzorcowanego przepływomierza klinowego może być zbyt duża dla poszczególnych zastosowań, istotne może okazać się wzorcowanie przepływomierza zgodnie z Rozdziałem 7.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące wzorcowania, które, jeśli są stosowane, są przeznaczone do użycia w wywzorcowanym zakresie liczb Reynoldsa. Rozdział 7 może być również użyteczną wskazówką do wzorcowania przepływomierzy o podobnej budowie, ale wykraczających poza zakres niniejszego dokumentu.
Dokument zawiera również podstawowe informacje dla obliczania natężenia przepływu i ma zastosowanie łącznie z wymaganiami podanymi w ISO 5167-1.
Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do przepływomierzy klinowych, dla których przepływ pozostaje poddźwiękowy w każdym odcinku pomiarowym oraz tam, gdzie płyn można uznać za jednofazowy. Stosowanie przepływomierzy klinowych niewywzorcowanych jest możliwe tylko w określonych przedziałach średnic rurociągu, określonej chropowatości, beta i liczbie Reynoldsa. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pomiarów przepływu pulsującego. Nie obejmuje także niewywzorcowanych przepływomierzy klinowych w rurociągach o średnicach mniejszych niż 50 mm lub większych niż 600 mm, lub gdy liczby Reynoldsa są poniżej wartości 1 × 10^4.
UWAGA 2 Przepływomierz klinowy ma element główny, który składa się z klinowatego ograniczenia o określonej geometrii. Dostępne są alternatywne konstrukcje przepływomierzy klinowych; jednak w chwili pisania tego zakresu nie ma wystarczających danych, aby w pełni scharakteryzować te urządzenia, a zatem przepływomierze te należy wzorcować zgodnie z Rozdziałem 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-6:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 6: Przepływomierze klinowe
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-6:2019 [IDT], ISO 5167-6:2019 [IDT]
ICS 17.120.10