PN-EN ISO 4254-7:2018-01 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe, kombajny do zbioru bawełny i kombajny do zbioru trzciny cukrowej

Zakres

W niniejszym dokumencie, stosowanym razem z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy kombajnów zbożowych, kombajnów zielonkowych, kombajnów do zbioru bawełny i kombajnów do zbioru trzciny cukrowej. Opisano w nim sposoby eliminowania lub ograniczania zagrożeń powstających podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem tych maszyn przez jedną osobę (operatora) w trakcie normalnej eksploatacji i obsługi. Dodatkowo określono w nim rodzaj informacji na temat zasad bezpiecznej pracy, jakie powinien dostarczyć producent.
Jeżeli postanowienia niniejszego dokumentu różnią się od podanych w ISO 4254-1, to postanowienia niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo przed postanowieniami ISO 4254-1 w odniesieniu do maszyn,
które są zaprojektowane i zbudowane zgodnie postanowieniami tego dokumentu.
Niniejszy dokument, rozpatrywany łącznie z ISO 4254-1, dotyczy zagrożeń znaczących (zgodnie z wykazem w Tablicy A.1), sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych istotnych w przypadku kombajnów zbożowych, kombajnów zielonkowych, kombajnów do zbioru bawełny i kombajnów do zbioru trzciny cukrowej, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach dającego się przewidzieć przez producenta użytkowania nieprawidłowego (patrz Załącznik A). Nie dotyczy zagrożeń wynikających z obecności osób innych niż operator, czyszczenia zbiornika ziarna oraz zagrożeń związanych z drganiami i ruchomymi częściami przeniesienia napędu, z wyjątkiem wymagań wytrzymałościowych dotyczących osłon i barier. W odniesieniu do hamowania i kierowania dotyczy tylko aspektów ergonomicznych (np. położenia pedału hamulca i koła kierownicy); nie obejmuje żadnych innych aspektów związanych z hamowaniem i kierowaniem. W przypadku kombajnów przyczepianych dotyczy tylko zagrożeń związanych z procesem pracy.
W niniejszym dokumencie nie określono wymagań projektowych dotyczących konstrukcji zabezpieczających w przypadku wywrócenia (jeśli mają zastosowanie).
Poziomy zapewnienia bezpieczeństwa (lub kategorie) elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, zgodnie z ISO 25119 lub ISO 13849, nie są podane w niniejszym dokumencie.
UWAGA W niniejszym dokumencie nie uwzględniono szczegółowych wymagań związanych z przepisami ruchu drogowego.
Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn wyprodukowanych przed datą jego opublikowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4254-7:2018-01 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe, kombajny do zbioru bawełny i kombajny do zbioru trzciny cukrowej
Data publikacji 23-09-2022
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-7:2017 [IDT], ISO 4254-7:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 4254-7:2012 - wersja polska
ICS 65.060.50