PN-EN 12977-5:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badania wydajności wyposażenia sterującego. Ponadto dokument ten zawiera wymagania dotyczące dokładności, trwałości i niezawodności wyposażenia sterującego.
Badania opisane w niniejszym dokumencie są ograniczone do elementów napędzanych elektrycznie, dostarczonych wraz z systemem lub do systemu dostarczonego przez końcowego dostawcę. Dla celów niniejszego dokumentu kontroler i wyposażenie sterujące do słonecznych systemów grzewczych i podgrzewaczy pomocniczych, jeżeli stanowią część systemu, są ograniczone do następujących:
a) Kontrolerów takich jak:
1) zegary systemowe, czasomierze i liczniki;
2) termostaty różnicowe;
3) kontrolery wielofunkcyjne.
b) Czujników takich jak:
1) czujniki temperatury;
2) czujniki natężenia promieniowania (dla promieniowania krótkofalowego);
3) czujniki ciśnienia;
4) czujniki poziomu;
5) przepływomierze;
6) ciepłomierze.
c) Napędów takich jak:
1) pompy;
2) cewka i zawory elektromagnetyczne;
3) przekaźniki.
d) Kombinacji wyżej wymienionych kontrolerów, czujników i napędów.
Dodatkowym celem procedur opisanych w niniejszym dokumencie jest weryfikacja algorytmów sterowania i wyznaczenie parametrów sterowania razem z dokładnością czujników. Poza weryfikacją działania kontrolera, jego wyposażenia i napędów wyznaczone parametry mogą być wykorzystywane do symulacji numerycznej systemu.
Zazwyczaj anody elektryczne nie są częścią wyposażenia sterującego i nie są kontrolowane przez wyposażenie sterujące. Ponieważ jednak są to urządzenia elektryczne, anody elektryczne zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument dotyczy wyposażenia sterującego słonecznymi systemami grzewczymi w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej i/lub ogrzewania pomieszczeń. Jeśli słoneczny system jest podłączony do konwencjonalnego systemu grzewczego lub jest jego częścią, jego ważność zostaje rozszerzona na cały system. Łącznie z normami EN 12976-1:2017, EN 12976-2:2017, jak również EN 12977-1:2018, EN 12977-2:2018, EN 12977-3:2018 i EN 12977-4:2018, niniejszy dokument jest ważny w przypadku:
e) słonecznych systemów grzewczych wykonywanych fabrycznie,
f) małych słonecznych systemów grzewczych wykonywanych zamówienie,
g) dużych słonecznych systemów grzewczych wykonywanych na zamówienie,
h) wyposażenia podgrzewacza pomocniczego wykorzystywanego łącznie z e), f) i g).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12977-5:2018-06 - wersja polska
Tytuł Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego
Data publikacji 01-09-2022
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12977-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12977-5:2012 - wersja angielska
ICS 27.160