PN-EN ISO 2431:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania czasu wypływu farb, lakierów i podobnych produktów, którą można stosować do kontroli konsystencji.
Ustalono cztery kubki wypływowe o podobnych wymiarach, ale o średnicach otworu 3 mm, 4 mm, 5 mm
i 6 mm. Podano dwie metody sprawdzania kubków wypływowych pod względem zużycia i uszkodzenia (patrz Załącznik A).
Niniejszy dokument nie dotyczy kubków wypływowych z wymiennymi dyszami, ponieważ nie są możliwe do spełnienia dokładne tolerancje dotyczące doprowadzenia badanego wyrobu do dyszy.
Niniejszy dokument nie dotyczy również powszechnie używanych kubków wypływowych do zanurzania.
UWAGA Ponieważ tolerancje wykonania dla takich kubków wypływowych są większe niż dla kubków wypływowych ustalonych w niniejszym dokumencie, dlatego oznaczania czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych do zanurzania są mniej precyzyjne niż wyniki otrzymane za pomocą kubków wypływowych ustalonych w niniejszym dokumencie (patrz Rozdział 9).
Metoda opisana w niniejszym dokumencie jest ograniczona do badania wyrobów, dla których może być jednoznacznie oznaczany punkt przerwania wypływu z otworu kubka wypływowego. Punkt ten jest trudny do oznaczania i odtworzenia dla wyrobów o czasach wypływu bliskich górnej granicy zakresu pomiarowego (100 s) ze względu na efekty spowalniania wypływu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2431:2019-07 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych
Data publikacji 10-08-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2431:2019 [IDT], ISO 2431:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2431:2012 - wersja polska
ICS 87.040