PN-EN ISO 4064-5:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5: Wymagania instalacyjne

Zakres

Niniejsza część ISO 4064 ma zastosowanie do wodomierzy stosowanych do pomiaru objętości zimnej wody pitnej i wody gorącej przepływającej przez w pełni wypełniony kanał zamknięty. Wodomierze te zawierają urządzenia wskazujące całkowitą objętość. W niniejszej części ISO 4064 określono kryteria wyboru wodomierzy jednostrumieniowych, sprzężonych i koncentrycznych, w tym armatury, instalacji, oraz specjalne wymagania w zakresie liczników i pierwszej instalacji nowych lub naprawionych mierników, w celu zapewnienia dokładnego stałego pomiaru i wiarygodnego odczytu miernika. Dodatkowo, oprócz mierników mechanicznych niniejsza część ISO 4064 ma zastosowanie do wodomierzy opartych na zasadach elektrycznych lub elektronicznych, a także do wodomierzy mechanicznych posiadających urządzenia elektroniczne, służących do pomiaru objętości zimnej wody pitnej i wody gorącej. Dotyczy to także elektronicznych urządzeń pomocniczych. Dodatkowe urządzenia są opcjonalne. Jednak przepisy krajowe lub międzynarodowe mogą wymagać urządzeń dodatkowych w odniesieniu do użytkowania wodomierza. Zalecenia niniejszej części ISO 4064 mają zastosowanie do wodomierzy, niezależnie od technologii, określanych jako integrujące przyrządy pomiarowe do ciągłego pomiaru objętości przepływającej przez nie wody. UWAGA W kraju użytkowania mają zastosowanie wszelkie przepisy krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4064-5:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5: Wymagania instalacyjne
Data publikacji 10-07-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 4064-5:2017 [IDT], ISO 4064-5:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4064-5:2014-09 - wersja angielska
ICS 91.140.60