PN-EN ISO 4064-2:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: Metody badań

Zakres

Niniejsza część ISO 4064/OIML R 49 ma zastosowanie do badań oceny typu i legalizacji pierwotnej wodomierzy stosowanych do mierzenia objętości wody zimnej pitnej i wody gorącej, określonych w ISO 4064-1/OIML R 49-1. Certyfikacja zgodności zgodnie z zakresem Systemu Certyfikacji OIML może mieć zastosowanie do wodomierzy, pod warunkiem że niniejsza część ISO 4064/OIML R 49, ISO 4064-1/OIML R 49-1 oraz ISO 4064-3/OIML R 49-3 są stosowane zgodnie z regułami tego systemu. W niniejszej części ISO 4064 /OIML R 49 ustalono szczegóły programu badań, zasady, sprzęt i procedury, które powinny być stosowane do oceny typu i legalizacji pierwotnej danego typu miernika. Postanowienia niniejszej części ISO 4064/OIML R 49 mają zastosowanie również do urządzeń dodatkowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy krajowe. Postanowienia te obejmują wymagania dotyczące badania kompletnych wodomierzy oraz badania przetwornika pomiarowego (w tym czujnika przepływu lub objętości) i kalkulatora (w tym urządzenia wskazującego) w wodomierzach jako oddzielnych elementów

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4064-2:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 10-07-2017
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 4064-2:2017 [IDT], ISO 4064-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4064-2:2014-09 - wersja angielska
ICS 91.140.60