PN-EN ISO 4064-4:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1

Zakres

Niniejsza część ISO 4064 ma zastosowanie do wodomierzy stosowanych do pomiaru objętości zimnej wody pitnej i wody gorącej przepływającej przez w pełni wypełniony kanał zamknięty. Wodomierze te zawierają urządzenia wskazujące całkowitą objętość. W niniejszej części ISO 4064 określono parametry techniczne i wymagania dotyczące strat ciśnienia liczników do zimnej wody pitnej i wody gorącej. Ma ona zastosowanie do wodomierzy, które są w stanie przenieść: a) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAP), równe co najmniej 1 MPa) [0,6 MPa dla liczników do użytku na rurze o nominalnej średnicy (DN) ≥500 mm], b) maksymalną dopuszczalną temperaturę (MAT) 30° C dla wodomierzy do wody pitnej, c) MAT dla wodomierzy do wody gorącej do 180° C, w zależności od klasy. Dodatkowo oprócz wodomierzy mechanicznych niniejsza część ISO 4064 odnosi się do wodomierzy opartych na zasadach elektrycznych lub elektronicznych, a także do wodomierzy mechanicznych obejmujących urządzenia elektroniczne, służących do pomiaru przepływu wody gorącej i wody pitnej. Dotyczy także elektronicznych urządzeń pomocniczych. Z reguły dodatkowe urządzenia są opcjonalne. Jednak przepisy krajowe lub międzynarodowe mogą wymagać kilku urządzeń dodatkowych w odniesieniu do użytkowania wodomierza.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4064-4:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1
Data publikacji 26-09-2014
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 4064-4:2014 [IDT], ISO 4064-4:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14154-1+A2:2011 - wersja angielska
ICS 91.140.60