PN-EN ISO 4064-1:2014-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4064-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne

Zakres

W niniejszej części ISO 4064/OIML R 49 określono metrologiczne i techniczne wymagania dla wodomierzy stosowanych do wody pitnej i wody gorącej, przepływającej przez całkowicie wypełniony, zamknięty przewód. Wodomierze te zawierają urządzenia wskazujące całkowitą objętość. Oprócz wodomierzy opartych na zasadach mechanicznych, niniejszą część ISO 4064/OIML R 49 stosuje się do urządzeń opartych na zasadach elektrycznych lub elektronicznych oraz do urządzeń opartych na zasadach mechanicznych zawierających urządzenia elektroniczne, służących do pomiaru objętości zimnej wody pitnej i wody ciepłej. Niniejszą część ISO 4064/OIML R 49 stosuje się również do elektronicznych urządzeń dodatkowych. Urządzenia dodatkowe są opcjonalne. Jednakże, możliwe jest nałożenie obowiązku stosowania niektórych urządzeń dodatkowych w przepisach krajowych lub regionalnych, w odniesieniu do użytkowania wodomierzy. UWAGA W kraju użytkowania mają zastosowanie wszelkie przepisy krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4064-1:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne
Data publikacji 26-09-2014
Data wycofania 10-07-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 4064-1:2014 [IDT], ISO 4064-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14154-1+A2:2011 - wersja angielska
ICS 91.140.60
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4064-1:2017-07 - wersja angielska