PN-EN ISO 17636-1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną

Zakres

W niniejszym dokumencie określono techniki dotyczące badania radiograficznego złączy spawanych materiałów metalowych z wykorzystaniem przemysłowych technik błon radiograficznych w celu uzyskania zadowalających i powtarzalnych wyników. Niniejsze techniki oparte są na ogólnie przyjętych praktykach i fundamentalnej teorii przedmiotu. Niniejszy dokument dotyczy połączeń blach i rur dla materiałów metalowych. Poza tradycyjnym znaczeniem, określenie „rura” obejmuje w rozumieniu niniejszego dokumentu inne cylindryczne elementy, takie jak rurociągi, rurociągi opadowe, walczaki i zbiorniki ciśnieniowe. Niniejszy dokument nie określa poziomów akceptacji dla żadnego ze wskazań znalezionych na radiogramach. Seria ISO 10675 zawiera informacje na temat poziomów akceptacji do oceny złączy spawanych. Jeżeli zainteresowane strony zastosują niższe kryteria badania, możliwe jest, że uzyskana jakość będzie znacznie niższa niż przy ścisłym stosowaniu niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17636-1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną
Data publikacji 01-02-2023
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17636-1:2022 [IDT], ISO 17636-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - wersja angielska
ICS 25.160.40