PN-EN ISO 2560:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2560:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

Określono zasady klasyfikacji elektrod otulonych oraz ich stopiwa w stanie po spawaniu i w stanie po obróbce cieplnej, stosowanych do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 N/mm2 lub o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 N/mm2

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2560:2010 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 19-02-2010
Data wycofania 22-10-2010
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 2560:2009 [IDT], ISO 2560:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2560:2006 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 2560:2006 - wersja angielska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2560:2010 - wersja polska