PN-EN 1759-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, złączek i osprzętu z oznaczeniem klasy -- Część 1: Kołnierze stalowe, NPS od 1/4 do 24

Zakres

Podano wymagania dotyczące kołnierzy okrągłych stalowych z oznaczeniem klasy: od klasy 150 do klasy 2 500, o wielkościach nominalnych od NPS 1/2 do NPS 24. Określono typy kołnierzy i ich powierzchni uszczelniających, wymiary i tolerancje, wykończenie powierzchni uszczelniających, materiały i wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura (p/T), śruby montażowe, oznaczenie, znakowanie. Podano przybliżone masy kołnierzy

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1759-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, złączek i osprzętu z oznaczeniem klasy -- Część 1: Kołnierze stalowe, NPS od 1/4 do 24
Data publikacji 15-05-2005
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1759-1:2004 [IDT]
ICS 23.040.60