PN-EN ISO 2560:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2560:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące klasyfikacji elektrod otulonych oraz ich stopiwa w stanie po spawaniu i w stanie po obróbce cieplnej, stosowanych do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 N/mm2 lub o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 N/mm2

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2560:2006 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 15-06-2006
Data wycofania 19-02-2010
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 2560:2005 [IDT], ISO 2560:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 499:1997 - wersja polska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2560:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 2560:2010 - wersja niemiecka