PN-B-06200:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe

Zakres

Określono wymagania i badania dotyczące konstrukcji stalowych budowlanych zapewniające odpowiedni poziom wytrzymałości, stateczności, użytkowalności i trwałości. Podano wymagania dotyczące konstrukcji obciążonych w sposób przeważająco statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inżynierskich nie ujętych w odrębnych normach. Normę można również stosować do elementów stalowych w konstrukcjach zespolonych. Wymagania podane w normie mają charakter podstawowy i odnoszą się do konstrukcji stalowych klasy 3

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-06200:2002/Ap1:2005P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06200:2002 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
Data publikacji 31-12-2002
Data wycofania 10-09-2012
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Zastępuje PN-B-06200:1997 - wersja polska
ICS 91.080.10
Elementy dodatkowe PN-B-06200:2002/Ap1:2005P