PN-B-06200:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06200:2002 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe

Zakres

Określono wymagania i badania dotyczące stalowych konstrukcji budowlanych, zapewniające odpowiedni poziom wytrzymałości, stateczności, użytkowalności i trwałości. Podano wymagania dla konstrukcji obciążonych w sposób przeważająco statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inżynierskich nie ujętych w odrębnych normach. Normę można również stosować do elementów stalowych w konstrukcjach zespolonych. Wymagania podane w normie mają charakter podstawowy i odnoszą się do konstrukcji stalowych klasy 3

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06200:1997 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
Data publikacji 21-05-1997
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Zastępuje PN-M-69008:1987 - wersja polska, PN-B-06200:1977 - wersja polska
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-B-06200:2002 - wersja polska