PN-EN ISO 22313:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne

Zakres

Niniejsza norma dotycząca systemów zarządzania ciągłością działania dostarcza wytycznych opartych na podstawie dobrej praktyki międzynarodowej w zakresie planowania, ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i ciągłego doskonalenia udokumentowanego systemu zarządzania, który pozwala na przygotowanie się organizacji i odpowiedniego reagowania na uciążliwe zdarzenia i incydenty w momencie ich wystąpienia.
Nie jest intencją niniejszej normy międzynarodowej, przypisywanie jednolitości w strukturze BCMS ale takie zaprojektowanie BCMS dla organizacji, które są odpowiednie dla jej potrzeb i spełniają wymogi zainteresowanych stron. Potrzeby te są kształtowane przez prawo, regulacje, organizacyjne i branżowe wymogi, produkty i usługi, zastosowane procesy, środowiska w którym funkcjonuje, wielkości i struktury organizacji i wymogów zainteresowanych stron.
Niniejsza norma ma charakter ogólny i dotyczy organizacji wszystkich wielkości i typów, w tym dużych, średnich i małych organizacji działających w przemyśle, handlu, sektorów publicznych i nie publicznych, które chcą:
a) ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia się BCMS;
b) zapewnienia zgodności z polityką ciągłości działania organizacji; lub
c) dokonania samostanowienia i własnej deklaracji zgodności z niniejszą normą międzynarodową.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22313:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne
Data publikacji 02-02-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 306, Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
Wprowadza EN ISO 22313:2014 [IDT], ISO 22313:2012 [IDT]
ICS 03.100.01, 13.310, 35.240.99