PN-EN ISO 22313:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 22301

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wytyczne i zalecenia do stosowania wymagań dotyczących systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) według ISO 22301. Wytyczne i zalecenia są oparte na dobrych praktykach międzynarodowych.

Niniejszy dokument dotyczy organizacji, które:
a) ustanawiają, wdrażają, utrzymują i doskonalą BCMS;
b) zapewniają zgodność z polityką zarządzania ciągłością działania organizacji; lub
c) kontynuują dostarczanie produktów i usług o akceptowalnych predefiniowanych mocach podczas zakłóceń;
d) zwiększają odporność poprzez skuteczne stosowanie BCMS;

Niniejsze wytyczne dotyczą wszystkich organizacji, w tym dużych, średnich i małych działających w sektorach przemysłowym, handlowym, publicznym i non-profit. Przyjęte podejście zależy od środowiska operacyjnego i złożoności organizacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22313:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 22301
Data publikacji 05-08-2020
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 306, Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
Wprowadza EN ISO 22313:2020 [IDT], ISO 22313:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22313:2015-02 - wersja angielska
ICS 03.100.01, 13.310, 35.240.99