PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano zalecenia dotyczące standardów bezpieczeństwa informacji w organizacjach i praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym wyboru, wdrażania i zarządzania zabezpieczeniami, z uwzględnieniem środowiska (środowisk) w którym (których) w organizacji występuje (-ą) ryzyko w bezpieczeństwie informacji.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania przez organizacje, które zamierzają:
a) wybierać zabezpieczenia w ramach procesu wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 [10];
b) wdrażać powszechnie akceptowane zabezpieczenia informacji;
c) opracować własne zalecenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
Data publikacji 13-06-2017
Data wycofania 23-01-2023
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27002:2017 [IDT], ISO/IEC 27002:2013/Cor 2:2015 [IDT], ISO/IEC 27002:2013/Cor 1:2014 [IDT], ISO/IEC 27002:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polska
ICS 35.030, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 - wersja angielska