PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji -- Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wytyczne mające pomóc organizacjom w ocenie wyników dotyczących bezpieczeństwa informacji i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu spełnienia wymagań normy ISO/IEC 27001: 2013, rozdział 9.1. Dokument odnosi się do:
a) monitorowania i pomiaru wyników dotyczących bezpieczeństwa informacji;
b) monitorowania i pomiaru skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) włączając w to jego procesy i zabezpieczenia;
c) analizę i ocenę wyników monitorowania i pomiarów.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do organizacji wszystkich typów i wielkości.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji -- Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 27004:2016 [IDT]
ICS 35.030, 03.100.70