PN-EN ISO 22232-1:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do badań ultradźwiękowych -- Część 1: Aparatura

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody i kryteria akceptacji w zakresie częstotliwości od 0,5 MHz do 15 MHz, do oceny działania impulsowych cyfrowych aparatów ultradźwiękowych z zobrazowaniem typu A, dla manualnych badań nieniszczących z pojedynczymi lub podwójnymi głowicami. Niniejszy dokument ma także zastosowanie do wielokanałowych aparatur. Niniejszy dokument może być częściowo stosowany do aparatur ultradźwiękowych będących częściami systemu zautomatyzowanego, ale dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania aparatury mogą być niezbędne inne metody weryfikacji. Aparatura ultradźwiękowa dla badań opartych na fali ciągłej nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Aparatura do ultradźwiękowej techniki phased array nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu, patrz np. ISO 18563-1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do przyłączy dedykowanych, jeżeli aparatura ultradźwiękowa ma przyłącza dedykowane dla pojedynczych lub podwójnych głowic.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22232-1:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do badań ultradźwiękowych -- Część 1: Aparatura
Data publikacji 05-02-2021
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 22232-1:2020 [IDT], ISO 22232-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12668-1:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 12668-1:2010 - wersja angielska
ICS 19.100