PN-EN ISO 22232-2:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do badań ultradźwiękowych -- Część 2: Głowice

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do głowic używanych do nieniszczących badań ultradźwiękowych dla następujących kategorii z częstotliwościami środkowymi w przedziale od 0,5 MHZ do 15 MHz, z lub bez układów skupiających:
a) głowicami pojedynczymi zanurzeniowymi lub podwójnymi wytwarzającymi fale podłużne lub poprzeczne
b) głowicami zanurzeniowymi pojedynczymi

Jeżeli w niniejszym dokumencie są podane wartości zależne od rodzaju materiału, ich podstawą jest prędkość dźwięku w stali (5 920 ± 50) m/s dla fal podłużnych i (3 255 ± 30) m/s dla fal poprzecznych.
Okresowe badania nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu. Badania rutynowe wykonywane w celu weryfikacji głowic stosowanych w warunkach terenowych podano w ISO 22232-3.
Jeżeli dodatkowe parametry oprócz określonych w ISO 22232-3, mają zostać zweryfikowane w okresie użytkowania głowicy, zgodnie z ustaleniami umawiających się stron, zaleca się, by metody weryfikacji zostały wybrane spośród podanych w niniejszym dokumencie.
Głowice wieloprzetwornikowe w ultradźwiękowej technice phased array nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu, patrz ISO 18563.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22232-2:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do badań ultradźwiękowych -- Część 2: Głowice
Data publikacji 04-03-2021
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 22232-2:2020 [IDT], ISO 22232-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12668-2:2010 - wersja angielska
ICS 19.100