PN-EN ISO 22232-3:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody, tolerancje i kryteria akceptacji dla weryfikacji funkcjonowania kompletnej aparatury (tzn. aparatu, głowicy i przewodów połączeniowych) poprzez zastosowanie znormalizowanych wzorców. Metody te są przeznaczone w szczególności dla aparatury badawczej do badań ręcznych, tj. aparatów ultradźwiękowych, zgodnie z ISO 22232-1, oraz dla ręcznych badań nieniszczących z pojedynczymi lub podwójnymi głowicami, zgodnie z ISO 22232-2. Niniejszy dokument ma także zastosowanie do aparatury wielokanałowej. Dla aparatury do badań zautomatyzowanych, dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania, mogą być niezbędne inne metody weryfikacji. Metody te nie mają na celu udowodnienia, że aparatura jest właściwa dla określonego zastosowania. Opisane metody są odpowiednie dla operatorów pracujących w warunkach terenowych lub warsztatowych. Metody te nie mają na celu potwierdzenia, że sprzęt jest odpowiedni do konkretnych zastosowań. Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje fal ciągłych. Aparatura do ultradźwiękowej techniki phased array nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu, patrz np. ISO 18563-3 Niniejszy dokument ma zastosowanie także do aparatury do ultradźwiękowej techniki phased array wykorzystywanej w połączeniu z pojedynczymi lub podwójnymi głowicami.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22232-3:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna
Data publikacji 31-03-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 22232-3:2020 [IDT], ISO 22232-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12668-3:2014-02 - wersja angielska
ICS 19.100