PN-EN 12668-3:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22232-3:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metody i kryteria akceptacji do weryfikacji działania sprzętu do badań ultradźwiękowych (tj. układu defektoskop – głowica, tak jak zdefiniowano to w EN 12668-1 i EN 12668-2) przy użyciu odpowiednich znormalizowanych wzorców odniesienia. Opisane metody nie są przeznaczone do dowodzenia przydatności sprzętu dla konkretnych zastosowań. Przedstawione metody są przeznaczone do użytku przez operatorów pracujących w warunkach terenowych lub warsztatowych. Metody te mają jedynie zastosowanie do urządzeń pracujących w trybie odbicia przy użyciu zobrazowania typu A, z kontrolą wzmocnienia lub tłumieniem ustawianym krokowo z wielkością nie większą niż 2 dB i stosowanych zasadniczo w technikach kontaktowych. Metody te są głównie przeznaczone do sprzętu do badań ręcznych. Do badań zautomatyzowanych mogą być niezbędne inne metody weryfikacji w celu zapewnienia odpowiedniego działania urządzenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12668-3:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna
Data publikacji 05-02-2014
Data wycofania 31-03-2021
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN 12668-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12668-3:2003 - wersja polska, PN-EN 12668-3:2003/A1:2006 - wersja polska
ICS 19.100
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22232-3:2021-03 - wersja angielska