PN-EN ISO 20776-2:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 2: Ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne w odniesieniu do referencyjnej metody mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono dopuszczalne kryteria przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne (AST), które są stosowane w laboratoriach medycznych do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC).
Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące wyrobów AST i procedur dotyczących oceny ich wykonania. Określa on sposób w jaki należy przeprowadzić ocenę działania wyrobu AST.
Niniejszy dokument został opracowany, aby pomóc wytwórcom w przeprowadzaniu oceny wykonania badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20776-2:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 2: Ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne w odniesieniu do referencyjnej metody mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym
Data publikacji 27-06-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 20776-2:2022 [IDT], ISO 20776-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20776-2:2007 - wersja angielska
ICS 11.100.20