PN-EN ISO 17663:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Spawanie -- Wytyczne dotyczące wymagań jakości dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi

Zakres

Podano propozycje wymagań jakości dotyczących obróbki cieplnej w powietrzu lub atmosferach kontrolowanych, wykonywanej w wydziałach produkcyjnych lub w terenie, w związku ze spawaniem lub kształtowaniem elementów. Wymagania odnoszą się głównie do stali ferrytycznych, ale mogą być stosowane dla innych materiałów. Sformułowane są one w postaci wytycznych dla wytwórców, którzy przeprowadzają obróbkę cieplną albo wytwarzają obrabiane cieplnie wyroby. Mogą też być wykorzystane jako podstawa do oceny wytwórcy pod względem jego możliwości w dziedzinie obróbki cieplnej. Podano też 5 przypadków w których wymagania jakościowe mogą być użyte do formułowania wymagań dotyczących obróbki cieplnej w systemach zapewnienia jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17663:2009 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Wytyczne dotyczące wymagań jakości dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi
Data publikacji 31-07-2009
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17663:2009 [IDT], ISO 17663:2009 [IDT]
Zastępuje PN-CR ISO 17663:2002 - wersja angielska
ICS 25.160.01