PN-CR ISO 17663:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17663:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Spawanie -- Wytyczne dotyczące wymagań jakościowych dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi

Zakres

Podano propozycje wymagań jakościowych dotyczących obróbki cieplnej w powietrzu lub w atmosferach kontrolowanych, wykonywanej w pomieszczeniach produkcyjnych lub w miejscach montażu, w związku ze spawaniem i obróbką cieplną. Podano definicję 7 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-CR ISO 17663:2002 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Wytyczne dotyczące wymagań jakościowych dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 31-07-2009
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza CR ISO 17663:2001 [IDT], ISO/TR 17663:2001 [IDT]
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17663:2009 - wersja angielska