PN-EN 60601-2-57:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-57: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i istotne wymagania techniczne urządzeń z nielaserowymi źródłami światła przeznaczonych do zastosowań terapeutycznych, diagnostycznych, kontrolnych oraz kosmetycznych lub estetycznych

Zakres

Dotyczy bezpieczeństwa podstawowego i istotnych wymagań technicznych medycznych urządzeń elektrycznych, zawierających jedno lub więcej nielaserowych źródeł promieniowania optycznego pracujących w zakresie długości fali od 200 nm do 3000 nm, przeznaczonych do wywoływania skutków fotobiologicznych u ludzi i zwierząt, stosowanych w celach terapeutycznych, diagnostycznych, kontrolnych, kosmetycznych, estetycznych i weterynaryjnych. Określono minimum szczegółowych wymagań bezpieczeństwa związanych z zagrożeniami oczu i skóry i podano wartości graniczne ekspozycji

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-57:2011 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-57: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i istotne wymagania techniczne urządzeń z nielaserowymi źródłami światła przeznaczonych do zastosowań terapeutycznych, diagnostycznych, kontrolnych oraz kosmetycznych lub estetycznych
Data publikacji 20-05-2011
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN 60601-2-57:2011 [IDT], IEC 60601-2-57:2011 [IDT]
ICS 11.040.50, 11.040.60